Vuxen HLR med hjärtstartare


Nu har vi möjlighet att utbilda i Första Hjälpen och Vuxen HLR (inkl. hjärtstartare. Våra instruktörer är certifierade utbildade i enligt med Svenska HLR Rådets riktlinjer (2021).

Vuxen HLR

Utbildningens moment:

Hjärt-lungräddning

 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Hantera en hjärtstartare säkert & effektivt

 • Information om hjärtstartare och apparatgenomgång
 • Säkerhetsaspekter
 • Demonstration
 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
 • Övning i par

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
 • Max deltagare per kurs: 12
 • Tidsåtgång: 90 minuter

KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98


Hello

© Copyright - FRISK Miljöpartner