Provtagning och analys av förorenade områden


Utbyggnad av bostäder, köpcentrum och nya fabriker sker i ett rasande tempo och många platser har under lång tid påverkats av industriell verksamhet. Dessa verksamheter kan ha lett till förorening av mark, sediment, byggnader och vatten baserat på dess fysikaliska och kemiska egenskaper, spridnings förutsättningar på området samt föroreningskällan.

Begreppet förorenade områden används för att beteckna områden som kan vara förorenade på ett sådant sätt att de skulle kunna medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vid undersökning om det finns föroreningar på ett område tas prover av främst jord och schaktmassor som analyseras på ackrediterat laboratorium och därefter tolkar och jämför vi analysresultaten efter generella riktvärden och tänkt markanvändning. Detta i syfte att klassificera massorna och med hjälp av analysen går det att fatta ett beslut, exempelvis om sanering behöver utföras innan det går att bygga på en tidigare industrifastighet.

Det finns i princip två tillvägagångssätt att minska riskerna med föroreningar för hälsa och miljö; genom att ta bort eller minska föroreningen, eller genom att skydda människa och miljö mot föroreningen.

FRISK Miljöpartner hjälper er fatta tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade beslut för att undvika risk för vidare föroreningar och oväntade problem i senare skeden. Vi tar även hand om kontakten med eller bistår i kommunikationen med relevanta myndigheter för att det ska bli rätt första gången.


KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner