Första Hjälpen inklusive HLR


Nu har vi möjlighet att utbilda i Första Hjälpen och Vuxen HLR (inkl. hjärtstartare. Våra instruktörer är certifierade utbildade i enligt med Svenska HLR Rådets riktlinjer (2021).

L-ABCDE och Första Hjälpen

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7. Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för vad följderna blir. Det är därför av stor betydelse att man kan agera korrekt på en olycksplats för att mildra konsekvenserna av olyckan. Kunskaper om Första hjälpen kan rädda liv.

Ett strukturerat omhändertagande av en patient enligt L-ABCDE syftar primärt till att identifiera och behandla livshotande tillstånd i rätt ordning.

Bokstäverna bygger på de engelska orden; Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure.

Utbildningens moment:

Hjärt-lungräddning

 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 
 • Hjärtstartare
 • Information
 • Demonstration
 • Apparatgenomgång
 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
 • Övning

Första Hjälpen

L – Livsfarligt läge. Plats – person & patientsäkerhet

A (eng. airway), fria luftväga (vid trauma även stabilisering av nacke)

B (eng. breathing), andning

C (eng. circulation), blodcirkulation

D (eng. disability), bedömning av medvetandegrad

E (eng. exposure), exponering; allergi, insulin

Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.

Förslag på tillval beroende på verksamhetens inriktning:
– Brännskador
– Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
– Akuta sjukdomar
– Kläm- och krosskador
– Fallskador samt nack- och ryggskador
– Kem- och frätskador
– Ögonskador

Varje bokstav representerar vitala funktioner där livshotande problem eftersöks och behandlas. Statusfynd som upptäcks vid undersökning av patienten dokumenteras och vitalparametrar som andningsfrekvens, puls och blodtryck mäts.

Man får under inga omständigheter gå vidare till nästa bokstav innan man konstaterat att patienten antingen har goda vitala funktioner under den bokstaven eller att man har åtgärdat/satt in en åtgärd för att förbättra den.

Max deltagare per kurs: 12

Tidsåtgång: 3 timmar

Krav på förkunskap:
Genomföra webbutbildningen på HLR rådets hemsida. Länk till webbutbildningar https://utbildningsportal.hlr.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. välj sedan utbildningen “Första hjälpen och hjärtlungräddning”.


KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98


Hello

© Copyright - FRISK Miljöpartner