Hela Tjänsteutbudet


 • Införande av och revision av arbetsmiljö-ledningssystem, systematiskt arbetsmiljöarbete, samt integrering med övriga ledningssystem, s.k. Integrated Management Systems
 • Framtagande och utformning av arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning, s.k. delegering
 • Yrkeshygieniska mätningar av buller, vibrationer, damm, kemiska emissioner, ångor, isocyanater, asbest, elektromagnetisk strålning, för att nämna några
 • Marktekniska provtagningar av förorenade områden och schaktmassor
 • Kartlägger verksamhets- och industribuller inför tillståndsansökan samt egenkontroll
 • Kartläggning, riskinventering, riskbedömning samt åtgärdsförslag inom miljö, arbetsmiljö, ergonomi
 • Utredning av inomhusmiljö och byggnadsrelaterad ohälsa
 • Tolkar lagar, föreskrifter och anvisningar för arbetsmiljöarbetet
 • Översyn av kemikalieinnehav, tolkning av varuinformation samt tips och råd vid inköp av skyddsutrustning
 • Utbildningar och föreläsning inom miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och hållbar livsstil
 • Vi skriver fackmannamässiga rapporter över de olika mätningar och uppdrag vi utför som lever upp till myndigheter och kommuner, samt innehåller all relevant information som rör mätningen och/eller uppdraget.

Exempel på interims- & projekt uppdrag


Säkerligen har ni redan ett fantastiskt hälso- och säkerhetsteam på plats, men ibland kan de behöva en extra resurs; eventuellt står ni inför en till- eller ombyggnad, planerat underhåll deadline eller annat större projekt. Kanske tar någon ut en längre tjänstledigt eller till och med lämnar företaget.

Oavsett tillvägagångssätt kan en rekrytering bli kostsam oavsett bransch, både i tid och pengar, och vi har upptäckt att företag ibland behöver lite extra hjälp i arbetsmiljöarbetet. Det är här vi kan tillhandahålla en arbetsmiljöingenjör på både lång eller kort sikt i enlighet med era behov.

På Frisk Miljöpartner har vi tillgång till erfarna och kvalificerade arbetsmiljöspecialister, miljökonsulter och ergonomer redo att hjälpa er, just när ni behöver det. Vi vet att för både kortvariga uppdrag och deltidsanställningar kan det vara tidskrävande och svårt att finna en person med rätt kompetens och kvalifikationer för att stödja ert identifierade behov.

Det var just dessa utmaningar som uppmuntrade oss att skapa vårt erbjudande till våra kunder. Nedan presenterar vi förslag på olika interims uppdrag och lösningar som vi erbjuder våra kunder idag.

Exempel på erbjudanden:

 • Heltid över en period på 3 till 6 månader
 • 2,5 dagar per vecka över flera år
 • 1 dag per vecka över tre månader till flera år
 • 1 dag var fjortonde dag under tre månader till flera år

Ta kontakt med oss för att ta reda på hur vi kan göra en skillnad för er!

KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98